Anindya Sengupta

Anindya Sengupta

Vice President, Strategy @ Prudential